Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0091

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.99 15.22 0.40 0.00 0.00
Urval 2 12.96 13.92 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 432 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet varav 102 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.29 16.28 0.35 4.00
Urval 2 13.20 15.71
För höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.29 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 517 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet varav 107 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.49 15.25 0.30 4.00
Urval 2 13.03 13.11 0.20
För höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.49 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 403 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet varav 75 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 15.68 0.10 3.00
Urval 2 14.02 15.68 0.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 305 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet varav 77 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 19 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 13.74 0.10 4.00
Urval 2 13.95 13.74 0.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 13.74 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 264 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 23 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 15 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand