Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompl. ped. utb., (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0170

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Kompl. ped. utb., (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under VT2016 sökte 86 personer till Lärarutbildning - Kompl. ped. utb., (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand