Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0141

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 112 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 73 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 48 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 98 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand