Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0111

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 61 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 29 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare 7-9, två ämnen vid Mittuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand