Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0151

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 101 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 87 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 61 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 2 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 120 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne vid Mittuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand