Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0121

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 50 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 94 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen vid Mittuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand