Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, ett vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2040

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, ett vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

11

Under VT2017 sökte 113 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, ett vid Mittuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand