Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, två vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2050

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, två vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 77 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare 7-9, två vid Mittuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand