Antagningspoäng för Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2070

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2017 sökte 133 personer till Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), Ämneslärare Gymnasiet vid Mittuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand