Antagningspoäng för Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-S4011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 23 personer till Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 36 personer till Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 32% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 64 personer till Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 65 personer till Magister i turismvetenskap vid Mittuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 25% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand