Antagningspoäng för Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4031

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 72 personer till Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 7 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 63 personer till Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand