Antagningspoäng för Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4241

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 28 personer till Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 38 personer till Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, Industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand