Antagningspoäng för Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N7061

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 170 personer till Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet varav 91 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 2 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 186 personer till Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 2 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 254 personer till Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering vid Mittuniversitetet varav 78 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand