Antagningspoäng för Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-A0241

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 54 personer till Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 45 personer till Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 10 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand