Antagningspoäng för Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-L2041

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 72 personer till Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 23% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 86 personer till Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 104 personer till Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 15% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 95 personer till Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management vid Mittuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand