Antagningspoäng för Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N4131

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 69 personer till Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott vid Mittuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand