Antagningspoäng för Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-H4111

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

518

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

145

Under HT2017 sökte 518 personer till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet varav 253 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 43 var män och 132 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 40 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

150

Under HT2016 sökte 573 personer till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet varav 281 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 53 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 41 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

150

Under HT2015 sökte 555 personer till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet varav 272 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 51 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 38 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

408

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 408 personer till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet varav 168 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 32 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand