Antagningspoäng för Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0161

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 52 personer till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 56 personer till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 48 personer till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 3 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 48 personer till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling vid Mittuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand