Antagningspoäng för Magisterprogram i psykologi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4021

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.50 1.50 4.00
Urval 2 21.00 21.32 1.45 4.00
För höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i psykologi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1807

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 1807 personer till Magisterprogram i psykologi vid Mittuniversitetet varav 170 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand