Antagningspoäng för Magisterprogram i sociologi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-Q2021

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i sociologi vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 17 personer till Magisterprogram i sociologi vid Mittuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterprogram i sociologi vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 21 personer till Magisterprogram i sociologi vid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Magisterprogram i sociologi på Mittuniversitetet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 0 personer till Magisterprogram i sociologi vid Mittuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand