Antagningspoäng för Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N4221

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 77 personer till Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott vid Mittuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 15 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand