Antagningspoäng för Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N2021

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

47

Under HT2017 sökte 100 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 13 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 8 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 102 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 14 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 78 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 105 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 2 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand