Antagningspoäng för Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N2011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 21 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 32 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 26 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 1 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 40 personer till Magisterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand