Antagningspoäng för Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-H4341

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.61 0.80 99.99
Urval 2 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 63 personer till Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 12 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 13.10 0.85 99.99
Urval 2 16.00 1.00
Höstterminen år 2015 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 68 personer till Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 11 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand