Antagningspoäng för Master i turism vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-S4121

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Master i turism vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 30 personer till Master i turism vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand