Antagningspoäng för Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D7011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 57 personer till Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 56 personer till Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 42 personer till Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation vid Mittuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand