Antagningspoäng för Masterprogram i inbyggda sensorsystem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2181

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i inbyggda sensorsystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 23 personer till Masterprogram i inbyggda sensorsystem vid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand