Antagningspoäng för Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0171

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 48 personer till Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning vid Mittuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 32 personer till Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 0 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand