Antagningspoäng för Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4041

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 141 personer till Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion vid Mittuniversitetet varav 51 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 8 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand