Antagningspoäng för Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N2031

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

41

Under HT2017 sökte 96 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 10 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 85 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 6 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 3 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 64 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 2 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 80 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand