Antagningspoäng för Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N2041

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 34 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 3 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 40 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 26 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 32 personer till Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand