Antagningspoäng för Möbel- och byggnadshantverk, Möbelsnickeri vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-E7011

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Möbel- och byggnadshantverk, Möbelsnickeri vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 62 personer till Möbel- och byggnadshantverk, Möbelsnickeri vid Mittuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand