Antagningspoäng för Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2171

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 13.34 0.20
Urval 2 10.60 11.56 0.30 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android på Mittuniversitetet 13.60 i urvalsgrupp BI, 13.34 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 96 personer till Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android vid Mittuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 25 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand