Antagningspoäng för Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-22770

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 17.48 0.85 3.00
Urval 2 14.70 17.48 0.55 3.00
Vårterminen år 2017 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2017 sökte 125 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.78 0.80 3.00
Urval 2 15.52 15.78 0.60 3.00
Vårterminen år 2016 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2016 sökte 194 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 56 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 16.71 0.60 3.00
Urval 2 16.30 16.71 0.50 3.00
Vårterminen år 2015 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 199 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.71 0.55 0.00
Urval 2 14.70 15.53 0.50
Vårterminen år 2014 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 164 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 37 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 17 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 16 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand