Antagningspoäng för Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-22770

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.18 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under VT2020 sökte 100 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 27 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.07 0.70 0.00 4.00
Urval 2 11.53 14.76 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 124 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.48 0.70 0.00 4.00
Urval 2 10.90 14.65 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 165 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 17.48 0.85 3.00
Urval 2 14.70 17.48 0.55 3.00
Vårterminen år 2017 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2017 sökte 125 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.78 0.80 3.00
Urval 2 15.52 15.78 0.60 3.00
Vårterminen år 2016 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2016 sökte 194 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 56 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 16.71 0.60 3.00
Urval 2 16.30 16.71 0.50 3.00
Vårterminen år 2015 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 199 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.71 0.55 0.00
Urval 2 14.70 15.53 0.50
Vårterminen år 2014 hade Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 164 personer till Musik- och ljuddesign vid Mittuniversitetet varav 37 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 17 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 16 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand