Antagningspoäng för Nätverksdrift vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2181

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.11 14.90 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 13.07 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Nätverksdrift vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.11 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 396 personer till Nätverksdrift vid Mittuniversitetet varav 111 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 93 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 98 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.33 0.75 0.00 3.00
Urval 2 14.40 15.12 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Nätverksdrift vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 459 personer till Nätverksdrift vid Mittuniversitetet varav 109 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 71 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 58 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.73 0.40 3.00
Urval 2 14.43 14.73 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Nätverksdrift vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 500 personer till Nätverksdrift vid Mittuniversitetet varav 145 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 114 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 74 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.12 0.60 4.00
Urval 2 14.00 14.37 0.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Nätverksdrift vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

528

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 528 personer till Nätverksdrift vid Mittuniversitetet varav 143 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 112 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 92 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.05 14.65 0.55 3.00
Urval 2 12.35 14.25 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Nätverksdrift vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.05 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 513 personer till Nätverksdrift vid Mittuniversitetet varav 149 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 119 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 112 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand