Antagningspoäng för Outdoor and adventure management vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-S7021

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 18.05 0.70 0.00
Urval 2 13.30 18.05 0.10
För höstterminen år 2014 hade Outdoor and adventure management vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 289 personer till Outdoor and adventure management vid Mittuniversitetet varav 73 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand