Antagningspoäng för Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-Q4021

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.15 0.25 0.00 0.00
Urval 2 12.88 14.56 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 320 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 10 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 14 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.90 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 288 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 57 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.64 0.60 0.00 4.00
Urval 2 13.81 14.98 0.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.64 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 380 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 60 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 17 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.20 0.75 2.50
Urval 2 15.48 15.64 0.60 2.50
För höstterminen år 2017 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

484

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 484 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 85 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 22 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 17.52 0.80 0.00
Urval 2 15.30 15.63 0.70
För höstterminen år 2016 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 497 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 65 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 18.49 0.85 0.00
Urval 2 16.90 16.20 0.65
För höstterminen år 2015 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

586

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 586 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 92 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.99 0.70 0.00
Urval 2 16.40 14.60 0.60
För höstterminen år 2014 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 424 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 18 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand