Antagningspoäng för Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N7011

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.23 15.04 0.00 0.00 3.00
Urval 2 12.08 14.19 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.23 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 444 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 71 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 7 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 7 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.10 0.35 0.00 3.00
Urval 2 11.70 14.22 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 431 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 81 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 12 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 10 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.76 0.50 0.00 4.00
Urval 2 14.15 14.95 0.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

596

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 596 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 116 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 8 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.56 0.55 3.50
Urval 2 14.60 15.90 0.45 3.00
För höstterminen år 2017 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

701

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 701 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 129 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 9 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 12 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 17.02 0.60 4.00
Urval 2 14.60 14.98 0.35 4.00
För höstterminen år 2016 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.08 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 603 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 106 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 11 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 7 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.85 0.60 3.00
Urval 2 15.30 16.66 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

659

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 659 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 122 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 6 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.31 0.65 3.00
Urval 2 14.95 15.75 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 569 personer till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 13 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 9 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand