Antagningspoäng för Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-O2111

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.54 15.65 0.60 0.00
Urval 2 14.50 14.94 0.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.54 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

357

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 357 personer till Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik vid Mittuniversitetet varav 76 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 0 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 3 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand