Antagningspoäng för Programvaruteknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4271

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.35 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

77

Under HT2018 sökte 418 personer till Programvaruteknik vid Mittuniversitetet varav 106 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 68 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 60 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 18.55 1.20 0.00
Urval 2 15.98 17.31 1.15
För höstterminen år 2017 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 80 personer till Programvaruteknik vid Mittuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 15 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 12.21 0.10 99.99 4.00
Urval 2 14.90 12.21 0.10 4.00
Höstterminen år 2016 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 12.21 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 51 personer till Programvaruteknik vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 19 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 16.25 0.80 4.00
Urval 2 14.72 15.57 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 409 personer till Programvaruteknik vid Mittuniversitetet varav 134 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 80 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 73 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 14.90 1.10 3.00
Urval 2 12.50 14.35 1.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 344 personer till Programvaruteknik vid Mittuniversitetet varav 121 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 88 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 81 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand