Antagningspoäng för Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B5351

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 6 personer till Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap vid Mittuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand