Antagningspoäng för Psykologprogram vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4031

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.80 1.50 4.00
Urval 2 20.94 21.35 1.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1430

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1430 personer till Psykologprogram vid Mittuniversitetet varav 145 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.90 1.55 4.00
Urval 2 21.30 21.77 1.50 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2146

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 2146 personer till Psykologprogram vid Mittuniversitetet varav 146 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand