Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4321

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.83 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.59 20.77 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.83 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1966

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 1966 personer till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.80 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.52 20.63 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1608

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 1608 personer till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet varav 197 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.00 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.63 20.83 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1946

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 1946 personer till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet varav 168 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 21.32 1.45 4.00
Urval 2 20.63 21.32 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1924

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 1924 personer till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet varav 173 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand