Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4321

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 21.32 1.45 4.00
Urval 2 20.63 21.32 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1924

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 1924 personer till Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet varav 173 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand