Antagningspoäng för Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-Q4031

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.91 15.30 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 13.66 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.91 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 287 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 59 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 30 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 32 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 13.21 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 13.21 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 197 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 33 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 31 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 13.96 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 13.96 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

53

Under HT2018 sökte 232 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 25 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.84 0.35 3.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.84 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 276 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 34 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 30 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.00 0.55 3.00
Urval 2 12.86 13.72 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 313 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 31 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 33 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.50 0.75 3.00
Urval 2 14.45 13.20 0.40
För höstterminen år 2015 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 339 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 64 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.53 0.75 4.00
Urval 2 12.13 12.26 0.20 3.00
För höstterminen år 2014 hade Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 311 personer till Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 23 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand