Antagningspoäng för Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-Q2031

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.64 0.45 3.00
Urval 2 13.00 12.42 0.25
För höstterminen år 2017 hade Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.64 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 347 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 33 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 32 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.30 0.45 3.00
Urval 2 12.73 14.30 0.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 330 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 29 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.70 0.45 2.00
Urval 2 13.10 11.67 0.10 2.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 359 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 34 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.45 0.40 3.00
Urval 2 10.00 9.70 0.10 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 347 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 49 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 42 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand