Antagningspoäng för Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-92290

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.72 0.00 0.00 4.00
Urval 2 13.47 14.79 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 623 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 137 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 15 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 9 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.21 15.18 0.25 0.00 4.00
Urval 2 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.21 i urvalsgrupp BI, 15.18 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 467 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 135 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 6 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 5 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.49 15.01 0.20 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.49 i urvalsgrupp BI, 15.01 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2019 sökte 80 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.58 15.52 0.50 0.00 3.00
Urval 2 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.58 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 605 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 123 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 11 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 14.44 0.30 0.00 0.00
Urval 2 11.21 13.28 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under VT2018 sökte 493 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 106 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 14 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 16 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.38 0.55 4.00
Urval 2 13.70 14.50 0.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

614

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 614 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 110 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 11 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 14.80 0.50 4.00
Urval 2 13.14 14.43 0.35 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 542 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 87 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 11 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 16.05 0.65 4.00
Urval 2 14.80 15.20 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 781 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 103 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 23 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 18 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.81 0.65 3.50
Urval 2 14.70 15.35 0.55 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

644

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under VT2016 sökte 644 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 136 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 16 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.98 0.90 4.00
Urval 2 15.30 15.60 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

826

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

67

Under HT2015 sökte 826 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 134 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 14 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 17 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.21 0.60 3.00
Urval 2 14.60 14.75 0.50 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

557

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2015 sökte 557 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 100 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 11 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 16 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 16.46 0.70 4.00
Urval 2 15.70 15.40 0.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

734

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

68

Under HT2014 sökte 734 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 124 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 9 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 11 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.30 0.60 3.00
Urval 2 14.80 15.00 0.45 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

580

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under VT2014 sökte 580 personer till Sjuksköterskeutbildning vid Mittuniversitetet varav 109 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 20 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 15 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand