Antagningspoäng för Socionomutbildning vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-64070

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.60 0.65 0.00 3.50
Urval 2 16.04 16.14 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

858

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 858 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 156 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 21 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.52 0.00 0.00 3.50
Urval 2 15.67 15.70 0.00 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

717

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under VT2020 sökte 717 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 162 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 23 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.20 0.70 0.00 3.50
Urval 2 15.78 15.77 0.65 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

842

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 842 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 150 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 37 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 31 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 16.79 0.65 0.00 3.50
Urval 2 15.60 15.63 0.55 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

80

Under VT2019 sökte 673 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 116 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 19 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 17 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 16.40 0.80 0.00 3.50
Urval 2 16.17 15.91 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1006

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 1006 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 160 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 21 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 13 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 16.58 0.75 0.00 3.50
Urval 2 15.58 15.84 0.65 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1142

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under VT2018 sökte 1142 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 244 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 29 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 27 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.70 0.80 3.50
Urval 2 16.70 16.47 0.70 3.50
Vårterminen år 2017 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1146

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

95

Under VT2017 sökte 1146 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 227 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 20 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 16 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.91 0.85 4.00
Urval 2 16.70 16.51 0.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1216

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 1216 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 161 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 26 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 14 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.76 0.80 3.00
Urval 2 16.61 16.51 0.70 3.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1144

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

85

Under VT2016 sökte 1144 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 193 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 25 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 19 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.27 0.80 4.00
Urval 2 16.90 16.70 0.75 3.50
För höstterminen år 2015 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1210

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 1210 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 147 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 22 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 22 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.40 0.80 4.00
Urval 2 16.68 16.07 0.75 3.50
Vårterminen år 2015 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1109

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under VT2015 sökte 1109 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 164 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 20 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 19 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.28 0.80 4.00
Urval 2 17.30 16.50 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1122

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1122 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 133 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 24 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.80 0.80 4.00
Urval 2 16.97 16.07 0.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomutbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1083

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 1083 personer till Socionomutbildning vid Mittuniversitetet varav 147 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 17 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand