Antagningspoäng för Specialistutbildning, Barnsjuksköterska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-O7081

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistutbildning, Barnsjuksköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 130 personer till Specialistutbildning, Barnsjuksköterska vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 0 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 0 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistutbildning, Barnsjuksköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 181 personer till Specialistutbildning, Barnsjuksköterska vid Mittuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 1 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand