Antagningspoäng för Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-O2141

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 82 personer till Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 3 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 2 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 74 personer till Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 1 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 117 personer till Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 2 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 96 personer till Specialistutbildning, Distriktssköterska vid Mittuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 0 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand