Antagningspoäng för Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-O7090

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2016 sökte 86 personer till Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska vid Mittuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand